ใครๆก็อยากเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

1. ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญา

เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี คนที่เอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งคือ

คนที่มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรม และยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

2. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด

ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่สุดหลายคน

จึงแค่ใส่เสื้อเก่า ๆ ที่ปราศจากตำแหน่งหรือหัวโขน หรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใคร ๆ แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

3. ทุกข์ที่ส าหั สในหมวดของความย ากจนก็คือทุกข์เพราะไม่เท่า

หลายคนผ่านทุกข์เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยัน แถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม

แต่ต้องมาติดกับดักเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์

4. คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง มิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะทันทีที่รู้ทัน

ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

5. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยล

คนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่า นแล้วไม่แสดงความเห็น เพิ่มความขัดแย้งใด ๆ เลย

6. ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงิน เพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุด

คนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร ๆ คือ คนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

7. ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อส ารให้รวดเร็วระดับ5G

คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่ค่อย ๆ เลือกรับข่าวส ารที่เป็นประโยชน์

และไม่ขา ดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็น หาใช่คนที่จมไปกับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวส าร

8. ท่ามกลางคำคมข้อคิด ที่สรรหามาแช ร์กันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยล

คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้คือ คนที่เก็บคำคมข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมา

แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเอง มิใช่คนที่แสวงหาคำคมข้อคิดใหม่ ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

9. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย

ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวตนของเรา คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ

คนที่ไม่สนใจกับเสี ยงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริง มิใช่คนที่พย าย ามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *