ต้านแก่ ด้วยน้ำอัญชันมะนาว

เครื่องดื่ มจากธรรมชาติที่ได้รับความนิ ย ม อ า งมาก ทั้งรสชาติอร่อยและมีประโยชน์หลายข้ออ ย่ า ง น้ำด อ กอัญชันที่สามารถทำเองได้ง่าย และช่วยบำรุงร่างกายได้อ ย่ างดี โดยตั วส ร รพคุณของน้ำด อ กอัญชันนั้นมีประโยชน์กับร่างกายที่ช่วยล ด ระ ดับน้ำตาลในเ ลื o ดได้ เป็นย า ขั บ ปั ส ส าว ะ มีส า ร ต้ า นอ นุ มู ลอิ สระ ช่วยชะลอริ้ ว รอ ย ทำให้ระบบไ หล เวียน โ ล หิ ตดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มภู มิคุ้มกั นให้กับร่างกายอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 น้ำเปล่า 3 ถ้วย

2 น้ำแข็ง

3 ด อ กอัญชันสด หรือแบบแห้งก็ได้

4 น้ำตาลทรายแดง 1 ถ้วย

5 มะนาวตามชอบ

6 โซดา

7 เกลือ

การทำน้ำอัญชันมะนาวโซดา

ขั้นตอนแรก ให้เราใส่น้ำสะอาดลงในหม้อ แล้วตั้งไฟให้เดือด จากนั้นใส่ด อ กอัญชันที่เราทำการ ล้า งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคว รทำการล้างหลายๆรอบจนสะอาดดี) ลงไปในหม้อต้ม

จากนั้นให้ต้มด อ กอัญชันไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟกลาง ต้มไปจนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเข้ม จึงค่อยเบาไฟลงจากนั้นให้เคี่ยวต่อประมาณ 5 นาที จากนั้นให้เราใช้กระชอนกรองออกมาแต่น้ำ

ให้เรานำน้ำอัญชันที่ได้มาปรุงรสชาติได้ตามต้องการโดยใส่น้ำตาล มะนาว โซดา เกลือเล็กน้อย เติมน้ำแข็งก็พร้อมดื่ มได้เลย หรือหากมีเหลือก็สามารถใส่ขวดแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้ต่อไป

ประโยชน์ของด อ ก อัญชัน
ด อ ก สามารถนำมาทำเป็นสีผ ส มอ า หา รได้ และยังมีสามารถใช้เป็นย าป ลูกผมให้ดกดำเงางามได้ด้วย

ส่วนร า ก มีการนำรากของด อ กอัญชันมาช่วยบำรุงสายตา โดยส่วนรากนั้นจะมีส รร พ คุณที่ช่วยให้ส า ย ต าที่ฝ้าฟางกลับมาสดใสขึ้นได้อีกครั้ง และยังสามารถนำมาถูฟั นใช้แทน ย าแ ก้ ป ว ดฟั นก็ได้เช่นกัน

การดื่ มน้ำอัญชันนั้นควรดื่ มในร ส ช า ติที่ไม่อ อกหวานจนเกินไปนักเพราะอาจทำให้ได้รับน้ำตาลเกิน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีภ าว ะโ ล หิ ตจ าง ไม่ควรดื่ มน้ำอัญชัน เพราะด อ กอัญชั ญมีฤ ท ธิ์ในการส ลา ย ลิ่ ม เ ลื o ด อาจทำให้ภ า ว ะที่เป็นอยู่ รุ น แ ร งขึ้นได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *