เปลี่ยนตัวเองได้แน่นอนภายใน 1 อาทิตย์

ในปัจจุบันมนุษย์ที่ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว อย่างพวกเราจำเป็นจะต้องปรับตัวปรับทัศนคติ

ให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

หากเรายังคงมีความคิดอ่า นที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราก็อาจจะล้าหลังและก้าวไม่ทันคนอื่น ๆ

ที่เขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา วันนี้ผมอย ากแนะนำ 10 ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คน ถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติใหม่นี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ

1. ค่าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้

คุณให้ความสุขกับคนรอบข้างได้มากแค่ไหน ยิ่งคุณให้อะไรไปมากขึ้น คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมามากขึ้นเช่นกัน

ทุกวันนี้มีแต่คนอย ากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ ตัวทำให้มีนิสัยที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ลองตัดความต้องการของตัวเองลงซะบ้าง

แล้วหันมาดูว่าคนรอบข้างต้องการอะไรบ้าง สิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ก็คือความสุขนั่นเอง

จงให้เยอะ ๆ สังคมเราจะดีขึ้นได้ก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำให้นั่นแหล่ะ ในบั้นปลายคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ

มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ามากขึ้น

2. รู้จักผิ ดชอบชั่วดี

เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ หากเราคิดทำอะไรแล้วไม่ต้องมารู้สึกเสี ยใจในภายหลัง

ขอให้ลงมือทำได้เลย แต่หากคิดว่าทำไปแล้วจะมีผลเสี ยตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องทำให้เจ็ บปว ดและเสี ยใจในภายหลัง

ก็ให้หั กห้ามใจอย่าทำโดยเด็ดขา ด จงรักษาศึล 5 ของเราให้เคร่งครัด

3. ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ

มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราไปคนเดียวเราไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลกว่า

ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียว ทุกอย่างอยู่ที่พลังของเครือข่าย

ที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้า ด้วยกันถึงจะอยู่รอด ทุกคนต้องเป็นสุดยอดฝีมือของแต่ละด้านอย่างชัดเจน

เราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4. ยึดในความดีแม้ไม่มีคนเห็น

การทำงานทุกอย่างอย่าไปหวังว่าใครจะเห็นผลงานของเราตลอดเวลา บางครั้งเราทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไร

เราต้องไม่ทำตัวเป็นอีแอบ คือ มีคนเห็นถึงจะทำ ถ้าไม่มีคนเห็นก็แอบทำชั่ว ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลา

ถ้าไม่ควบคุมเราก็จะไม่ทำงาน อย่าเป็นเช่นที่ว่านี้ เราต้องเป็นผู้นำของตัวเราเองให้ได้ ควบคุมตนเองให้ได้

นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

5. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ขอให้ยึดบทบาทของตนไว้แค่นั้น อย่าขย ายผลทึกทักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวไป

ทำอะไรอย่าคิดว่ามันเป็นเกมส์ไปเสี ยทั้งหมด มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเลส ขออย่างเดียวเท่านั้นคือ

ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจกรร มหรืองานที่ทำเท่านั้น อย่าให้มันกลายเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นมันจะทำให้คุณไม่มีความสุข

และเป็นการสร้างศั ตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวไปด้วย

6. ทำอะไร ทำให้สุด ๆ

หากทำอะไรก็ตามขอให้ทุ่มเทและให้เกิดคุณภาพแท้จริง อย่าทำแบบฉาบฉวยโดยให้เสร็จ ๆ ไป

เมื่อไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเฉลี่ยตลอดเวลา ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอย่างแน่นอน

จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

หวังว่า 10 ข้อคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหากนำไปใช้ให้ถูกคน ถูกสถานที่ ถูกกาลเวลาก็จะทำให้ชีวิตของคุณคุ้มค่า

และเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความหมายกับคุณมากขึ้น ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะกลับมาหาคุณกับคนรอบข้างมากขึ้น

7. เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต

เมื่อไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอย่างมีระบบ

แต่เมื่อไรที่เราขา ดวินัย มีเงินก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอดออม วันหนึ่งเราก็จะมีหนี้สินท่วมตัว

จงอย่าปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมภายนอกเข้ามาปั่นหัวของเรา

8. เราต้องแข่งกับตัวเองทุกวัน

อย่าไปคิดอิจฉาริษย าคนอื่นและน้อยใจตัวเองว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา เราไม่มีอย่างเขา ถ้าเราอย ากเป็นเหมือนเขา

เราก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อที่จะเก่งเหมือนเขา ให้เขาเป็นต้นแบบ (role model)

ถ้าเราอย ากมีอย่างเขาเราก็ต้องเริ่มลงมือทำ คนเราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา

แต่อย่างน้อยก็ต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีขณะนี้ด้วย เพราะมันเคยเป็นสิ่งที่เราอย ากได้ก่อนหน้านี้

หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้โอกาสเล็ก ๆ น้อยที่เข้ามาก็จะไม่หลุดหายไปไหนแน่นอน

9. ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา

วันนี้ถ้าเราจะตอบสนองอะไรซักอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา ขอให้ตอบสนองในทางบวกครับ

เพราะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือจิตใจของเราได้ ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขเหนือความทุกข์

เลือกที่จะต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เหนือความเศร้าโศกและอ่อนแอ ไม่มีใครที่จะดูถูกตัวเองได้มากไปกว่าที่ตัวเองทำ

เพราะการกระทำทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น อย่ามัวแต่ไปกังวลถึงเรื่องโชคลาภ ฤกษ์ย าม

หรือสถานการณ์ภายนอกเสี ยทั้งหมด เพราะคนที่เข้มแข็งจะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและลงมือทำทันที

เราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการหากเรามัวแต่นั่งรอ เพราะสมัยนี้ใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าหรือดีกว่า คน ๆ นั้นก็คว้าเอาไปหมด

10. รู้จักเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

สืบเนื่องจากข้อ 2 นำมาสู่การเรียนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง ยอมรับสิ่งที่เราเป็น

หากมัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตนของคุณอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณต้องการรักและชอบ

จงใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของคุณ จงภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ไม่มีใครแย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้จำไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *