สวมแหวนนิ้วไหนจะ ได้เสริมพลังแบบไหน

ใส่แหวนเสริม ด ว ง นิ้วไหนเสริม ด ว ง ด้านใด

นิ้วโป้ง

การสวมแหวนนิ้วโ ป้งข้างซ้าย บ่งบอกถึง ความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมากเผด็จการ คนที่ทำงานเ กี่ยวกับการใช้คำสั่ง

ต้องสั่งคนเยอะๆ หากสวมแหวนนิ้วโป้งจะช่วยเสริม ด ว ง บารมี แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัวอย ากจะลด

ความมั่ นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่ วยได้

นิ้วชี้

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอ กถึง การมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำเป็นใหญ่เป็นโตในหน้า ที่การงาน การใส่แหวนที่

นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยเสริม ด ว ง เรื่องนี้ได้และในทาง ตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ได้ดี

นิ้วกลาง

สำหรับนิ้วกลาง เป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้าง ซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

คอยตัดสินใจ คอยจับผิ ดคนนั้นคนนี้ อยู่ตลอดเวลาแต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้ว กลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์

เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้า ใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะการสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่ว ยปิดช่องว่าง

ระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

นิ้วนาง

คนที่สวมแหวนนิ้วน างข้างซ้าย จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็น

คนที่อยู่กับกฏระเบียบยึด ติ ด กับกฏกติกามากเกินไป

นิ้วก้อย

คนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อ ส า รโดยตรงโดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการ

ข า ย เจรจา ติ ด ต่อสื่อ ส า ร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็น อ ย่ า ง ดี แต่ถ้าหากใคร

ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ เกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้ ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *